İş analizi eğitim

İş analizi tanımı,analistin görev ve sorumlulukları,müşteri ilişkileri ve proje içerisindeki faktörü

 

İş analizi metodolijileri,iş kuralları analizi ve lightweight documentation tekniği

Paylas
22222225