Yazılım Test Teknikleri

Fonksiyonel Test

Fonksiyonel test, öncelikle sistemin yapması beklenen işlevlerine odaklanır. Tanımlı spesifikasyonların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesinin yanısıra, tanımlı olmayan, düşünülmemiş durumları da incelenir. Özellikle,beklenmeyen koşullar altında sistemin davranışı saptanarak, olumsuz durumların varlığı aranır.

Regresyon Testi

Daha önce teste alınmış bir yazılımın; hataların çözüldüğünden emin olabilmek, hata düzeltme aktivitelerinde yapılan değişikliklerin yeni hataları tetiklemediğini görebilmek, yeni eklenen özelliklerin hatalarını yakalayabilmek amacıyla yürütülen testlerdir.Otomasyon araçlarıyla yapılabilir.

Kullanıcı Arayüzü Testi

Uygulamanın fonksiyonel işleyişini sağlayabilmek için kullanıcı arayüzünün bu doğrultuda tasarlanması ve kodlanması gereklidir. Uygulamadaki, ekranlar, menüler, butonlar, resimler, yazılar vs. kullanıcı arayüzü öğelerinin atlanmadan
test edilmesi, pozitif ve negatif test adımlarında davranışlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Test Otomasyonu

Test otomasyonu çeşitli tekniklerin dahil edildiği, başarı için sürdürülebilirliğin ve güvenilirliğin şart olduğu bir alandır.

Test otomasyonunun sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz;

–  Zamandan tasarruf edebilmek.
–  Manuel testlerde harcanan insan gücünü azaltıp, proje maliyetlerini düşürebilmek.
–   Test edilebilirliği artırmak.
–   Tekrar test edilebilirliği sağlamak.

Performans Testi & Yük Testi / Performance Testing & Load Testing 

Çeşitli iş yükleri altında sisteminizin performansınızı ölçmeniz gerekecektir. Beklenen işlevlerin yerine getirilip getirilemediği, hangi noktalarda darboğazlar oluştuğu, başarısız senaryo adımları değerlendirilerek performans analizi yapılmalıdır.

Paylas
22222225