Kavramı ve Önemi

Yazılım testi,bir sistem veya uygulamanın denetlenebilir koşullar altında çalıştırılması(veya işletilmesi) ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir.Testin bilinçli şekilde hatalı şeyler yaparak olabilecek şeyleri önceden belirlemeye yönelik olması gerekir.

Yazılım Testi Niçin Yapılır?

  • Müşteriye sunulmadan önce ürün kalitesinden emin olmak.
  • Yeniden çalışma(düzeltme) ve geliştirme masraflarını azaltmak.
  • Geliştirme işleminin erken aşamalarında yanlışları saptayarak ileri aşamalara yayılmasını önlemek,böylece zaman ver maliyetten tasarruf sağlamak.
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak ve izleyen siparişler için zemin hazırlamak.
Paylas
22222225